catalÓ - castellano - english
FUNCIONAMENT I SOCIS

Actualment, l’Amical compta amb un miler d’associats d’arreu del territori espanyol, però hi ha també presència a altres països europeus, especialment França, i a Amèrica. En els darrers anys hi ha hagut un increment de l’afiliació de persones que no han tingut relació directe amb la deportació, així com també de centres escolars, ajuntaments i altres entitats.

 Els recursos econòmics de l’Amical provenen tant de les quotes que satisfan els socis, insuficients per si soles per cobrir les despeses de funcionament, així com de subvencions de diferents administracions.

El funcionament de l’Amical es regeix pels seus estatuts fundacionals, modificats per darrer cop l’any 2001, on es detallen les finalitats de l’associació, així com els seus dos òrgans de funcionament: l’Assemblea de socis i la Junta. L’Assemblea, que se celebra anualment i en la qual poden participar amb veu i vot tots els socis, aprova la gestió de l’any anterior, renova o ratifica els membres de la junta i exposa les línies d’actuació o projectes de futur. La Junta es reuneix periodicament per tractar les gestions endegades, els projectes en curs i per planificar la feina entre els seus membres. La reunió té un caràcter obert i poden assistir-hi de forma puntual aquelles persones que col·laboren en algun dels altres projectes.


© Amical de Mauthausen · C/ Sils 1 baixos · 08002 Barcelona · G-59146555 · avís legal